+
  • undefined

可调节拳靶(带踢包)

关键词:

类别:

拳击类产品

产品热线:

产品详细信息

1.主架管材:采用管径为80*80MM矩形管,厚度为4.0MM的钢管为主架;
2.拳靶套:采用高密度的海绵和高质量的皮革材料;
3.喷涂:健身器材专用粉末静电喷涂处理,与基体材质结合牢固,抗锈蚀能力强                              
4.高度调节:采用高质量的气弹簧 根据使用人体高度进行调节,可调节的高度范围1833mm到1606mm

产品查询